Doanh nghiệp được lợi gì từ sự hợp tác giữa Bộ Công Thương và Google?

Bộ Công Thương và Google đã chính thức thiết lập quan hệ chiến lược để mở rộng chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 (Accelerate Vietnam Digital 4.0).
Thái Dương

Video khác