Xu hướng doanh nghiệp ngoại đầu tư vào ngành dệt nhuộm

3 năm trở lại đây, dệt may Việt Nam đang trở thành điểm đầu tư hấp đẫn với các doanh nghiệp nước ngoài, với nhiều dự án nhà máy sợi hay nhà máy dệt nhuộm hàng triệu USD được khánh thành ở các địa phương góp phần giải quyết vấn đề nguồn cung vải thiếu hụt phục vụ sản xuất.
Thy Thảo

Video khác