Vướng mắc giải tỏa công suất lưới điện nằm ở đâu?

Để triển khai một dự án điện mặt trời chỉ mất khoảng 6 tháng, trong khi để thực hiện một dự án lưới điện truyền tải 220 kV, 500 kV mất khoảng 3-5 năm.
Lan Anh

Video khác