Khuyến công Quảng Ninh: Hướng về công nghiệp nông thôn

Qua sự hỗ trợ kịp thời của nguồn kinh phí khuyến công tới các doanh nghiệp, năng suất lao động đã không ngừng tăng lên, sản phẩm làm ra đã tiêu thụ được nhiều hơn so với thời gian trước. Đồng thời, thu nhập bình quân của người lao động cũng được tăng lên.
Thái Dương

Video khác