Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương năm 2021

Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, năm 2021 sẽ cần những nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa từ ngành Công Thương để vượt qua thách thức, tiếp tục đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước.
Thy Thảo