Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương – Từ triệu chữ ký tới triệu hành động

Từ nhận thức tới hành động, Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm của ngành Công Thương đã bước sang một tầm cao mới, với hàng triệu triệu người Việt cùng chung tay vì tương lai Việt Nam.
Tạp chí Công Thương

Video khác