EEMC chế tạo thành công MBA 500kV - 467MAV đầu tiên tại Việt Nam

Sự thành công này cũng chính là cú hích, tạo tiền đề rất quan trọng cho EEMC nói riêng và ngành cơ khí Việt Nam nói chung, tiếp tục phát triển và mở rộng các sản phẩm tương tự, dần thay thế cho thiết bị ngoại nhập, đóng góp cho sự phát triển của ngành điện và nền kinh tế Việt Nam.
Thái Linh

Video khác