EVN cung cấp 100% dịch vụ điện tử từ tháng 9

Sau quá trình triển khai thí điểm, từ tháng 9/2019, EVN sẽ triển khai cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử.
Linh Đan

Video khác