Highlight: Hội nghị Phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn trong tình hình mới

Ngày 15/11/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn”. "Hội nghị là một trong các hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ được giao của Bộ Công Thương về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Linh Đan

Video khác