Hỗ trợ ngư dân bám đảo, bám biển

Nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Thổ Châu đang suy kiệt, vì thế số lượng tàu đánh bắt cá giảm đáng kể, ảnh hưởng đến đời sống người dân trên xã đảo. Việc hỗ trợ ngư dân bám đảo, bám biển là vô cùng cần thiết.
Thái Dương

Video khác