Hoàn thiện chính sách, tạo cơ hội cho công nghiệp ô tô bứt phá

Để nâng sản lượng và thị phần xuất khẩu ô tô và tiêu dùng trong nước, kéo theo công nghiệp hỗ trợ phát triển, cần có hỗ trợ các chính sách thuế từ nhà nước, tạo lực kéo đi lên cùng nỗ lực tự thân của doanh nghiệp.
Thy Thảo - Nguyên Hà

Video khác