Ngắm mẫu Galaxy S24 Ultra với tính năng camera selfie đặc biệt

Theo concept của 4RMD, Galaxy S24 Ultra sẽ có camera ẩn dưới màn hình, khung titan, chip Snapdragon 8 thế hệ 3, RAM 16GB.
Danh Uyên

Video khác