Ngành sợi dự báo sẽ tìm lại điểm cân bằng trong năm 2022

Các chuyên gia cho rằng, để đánh giá được mức độ tăng trưởng của ngành sợi Việt Nam trong năm 2022, cần xem xét 4 nhóm yếu tố tác động chính, và với các nhóm yếu tố này, thị trường sợi sau khi tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021 được dự báo sẽ dần tìm lại điểm cân bằng trong năm 2022.
Nguyên Hà, Thy Thảo