Sẵn sàng các kịch bản ứng phó, Bộ Công Thương làm chủ các giải pháp bình ổn thị trường trong nước

Dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp đã tác động mạnh mẽ đến tình hình cung cầu hàng hóa, thị trường trong nước. Ngay từ rất sớm, Bộ Công Thương đã vào cuộc kịp thời, quyết liệt, sẵn sàng kích hoạt các kịch bản trong công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường.
Thuỳ Linh

Video khác