Hợp tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến giữa các nước ASEAN

Trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP), vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ASEAN xây dựng video clip và tờ rơi tuyên truyền tư vấn quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Video khác