Bộ Công Thương đưa ra 3 kịch bản ứng phó với dịch Covid-19

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, Vụ đã xây dựng các kịch bản để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Theo đó, kịch bản 1 được xây dựng trong bối cảnh dịch Covid-19 sẽ kéo dài đến hết quý I và kịch bản hai là dịch vẫn tiếp tục phức tạp đến hết quý 2. Kịch bản thứ ba là dịch có thể kéo dài.
Hoàng Hòa - Thái Linh

Video khác