[TÁI CƠ CẤU] 6 điểm cần thống nhất trong khung quy hoạch quốc gia

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương thì trong năm 2021, sẽ có khoảng 11-15 quy hoạch ngành quốc gia sẽ được thẩm định xong và theo kế hoạch có khoảng 25 quy hoạch tỉnh sẽ thẩm định xong.
Lan Anh