Trailer Cuộc thi Tìm hiểu về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

Năm 2023, Cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức bước sang năm thứ hai từ những thành công rực rỡ của năm trước.

Video khác