Trong bão Covid-19, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia “ghi” đậm dấu ấn

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, dịch Covid-19 xảy ra, nhiều doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia đã rất nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, tận dụng cơ hội từ khó khăn, chuyển hướng từ xuất khẩu quay sang thị trường nội địa, tạo ra những sản phẩm chất lượng, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng Việt.
Hoàng Hòa - Thái Linh

Video khác