[TRỰC TUYẾN] Chuyển đổi xanh - Yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp xuất khẩu sang EU

Tọa đàm do Tạp chí Công Thương tổ chức với sự tham gia của các khách mời trao đổi về những giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi sản xuất xanh để đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của EU, qua đó tăng trưởng xuất khẩu bền vững vào thị trường này.
Hoàng Phương

Video khác