[Trực tuyến] Xây dựng nền công nghiệp tự chủ và vai trò của các doanh nghiệp trong nước

Nhằm cung cấp góc nhìn đa dạng và phân tích chuyên sâu hơn về vấn đề này, Tạp chí Công Thương tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Xây dựng nền công nghiệp tự chủ và vai trò của các doanh nghiệp trong nước”.
TCCT

Video khác