Từ 1/7/2024, các trường hợp nào sẽ bị phong tỏa tài khoản thanh toán?

Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; trong đó quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Đạt Trịnh

Video khác