Người lao động đã nghỉ hưu có được tiếp tục ký hợp đồng lao động không?

Theo Điều 148 Bộ luật Lao động 2019 thì những người lao động tiếp tục đi làm sau độ tuổi nghỉ hưu tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 sẽ được xếp vào nhóm người lao động cao tuổi.
Đạt Trịnh

Video khác