[VIDEO] Báo cáo quá trình triển khai Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam

Tại buổi Lễ ra mắt Bộ sách Lịch sử Công Thương Việt Nam, thay mặt nhóm tác giả, bà Đặng Thị Ngọc Thu, Tổng biên tập Tạp chí Công Thương có bài phát biểu báo cáo quá trình triển khai Bộ sách.

Video khác