Sắp hoàn thành kết quả chạy mô phỏng xếp hạng tín nhiệm cho EVNNPT

Vừa qua, tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã diễn ra Hội thảo khởi động xếp hạng tín nhiệm cho EVNNPT.

Đây là hội thảo 3 bên giữa: EVNNPT, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản. EVNNPT. Ngân hàng Thế giới đã tài trợ EVNNPT chương trình xếp hạng này thông qua việc cấp vốn thuê tư vấn và chỉ định Ngân hàng Mizuho làm công tác chuẩn bị và thực hiện quá trình xếp hạng tín nhiệm. 

Tư vấn Mizuho trình bày tại Hội thảo
Tư vấn Mizuho trình bày tại Hội thảoCaption

Tại Hội thảo Mizuho đưa ra kế hoạch, cách thức và lịch trình của việc xếp hạng tín dụng, các yếu tố nhằm đảm bảo việc xếp hạng tín dụng diễn ra thành công, cũng như các bước triển khai tiếp theo nhằm giúp EVNNPT chuẩn bị hồ sơ nhanh gọn, phù hợp. Dự kiến, công tác chuẩn bị hồ sơ xếp hạng của Mizuho sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng. Mizuho sẽ làm việc với lãnh đạo và các Ban chức năng của EVNNPT để thu thập thông tin, chuẩn bị hồ sơ xếp hạng tín nhiệm. Khi toàn bộ thông tin đã sẵn sàng, việc chạy mô phỏng xếp hạng sẽ được triển khai thực hiện. Kết quả chạy mô phỏng xếp hạng sẽ được hoàn thành vào khoảng tháng 12/2018, sau đó EVNNPT sẽ quyết định thực hiện hoặc không thực hiện xếp hạng, cũng như tuyển tư vấn thực hiện xếp hạng tín nhiệm cho EVNNPT.

Nhật Tiến