Bộ Công Thương bắt tay Hàn Quốc nâng cao chất lượng hệ thống điện Việt Nam

Mới đây, Bộ Công Thương và Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc đã cùng ký kết Biên bản ghi nhớ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng vận hành cho ngành Điện lực Việt Nam.

Ngày 7/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BCT về Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025.

Triển khai thực hiện Quyết định này, nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với tổ chức, chuyên gia quốc tế trong công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Công Thương và Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc (KEA) đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về “Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện”.

Bộ Công Thương và Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc (KEA) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về “Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện”

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về “Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện” giữa Bộ Công Thương và Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương Việt Nam) bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được hợp tác với Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Vụ trưởng Trần Việt Hòa khẳng định, trong thời gian tới, Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của lĩnh vực an toàn điện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) - đơn vị cầu nối triển khai các nội dung hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước của Biên bản ghi nhớ này..

Đại diện Vụ Khoa học - Công nghệ cũng nhấn mạnh, ngay sau khi ký kết, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ cử đầu mối phụ trách và chủ động liên hệ với Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất và triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo hai bên đã thống nhất, để có thể hiện thực hóa Biên bản ghi nhớ một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương)
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Hòa khẳng định Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, sớm triển khai nội dung Biên bản ghi nhớ

Chia sẻ với quan điểm của Vụ trưởng Trần Việt Hòa, ông Kim Dong Soo - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc cũng hy vọng các nội dung trong Biên bản sẽ sớm được triển khai, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Đại diện phía Hàn Quốc khẳng định sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tối đa những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện tại Việt Nam.

Ông Kim Dong Soo - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc
Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc Kim Dong Soo bày tỏ hy vọng Biên bản sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt - Hàn

Biên bản ghi nhớ hợp tác về “Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện” là văn bản khung cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường trao đổi thông tin và tổ chức đào tạo về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với quản lý hệ thống hệ thống điện, hỗ trợ hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực của hai nước.

Nội dung hợp tác về “Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý hệ thống điện” giữa Bộ Công Thương và Hiệp hội Điện lực Hàn Quốc bao gồm một số hoạt động chính:

Một là, trao đổi thông tin về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với quản lý hệ thống điện của hai bên, ví dụ như về các nội dung: (i) Hệ thống quản lý các tiêu chuẩn và quy chuẩn mỗi quốc gia; (ii) Các hoạt động đề xuất, góp ý đối với các tiêu chuẩn quốc tế; (iii) Các hoạt động nghiên cứu, rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý ngành điện phù hợp với sự xuất hiện của công nghệ mới trong lĩnh vực điện và xây dựng; (iv) Các hội nghị, hội thảo có liên quan được tổ chức bởi hai bên.

Hai là, hợp tác tổ chức đào tạo về các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống quản lý ngành điện.

Ba là, hỗ trợ hoạt động tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý ngành điện của hai nước.

Thy Thảo