Ngày 17/4/2015, Sở Công Thương và CĐ ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2011 - 2015.   Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của Đảng uỷ, lãnh đạo Sở, BTV CĐ ngành Công Thương đã tập trung chỉ đạo các CĐCS bám sát thực tế, cụ thể hóa những chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Phong trào tự học tập để nâng cao trình độ" ... gắn với các phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đem lại hiệu quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển của ngành.   Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao tặng danh hiệu cho 8 nghệ nhân và 8 thợ giỏi; 19 tập thể và 5 cá nhân được Bộ Công thương, CĐ Công Thương Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, biểu dương điển hình tiên tiến và 23 nữ CNVCLĐ được trao giấy khen trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", giai đoạn 2011 - 2015.