Chuẩn bị 5 điều kiện để thu hút nguồn lực đầu tư mới

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt nhất 5 điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới
Chính phủ quyết nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chính phủ quyết nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Nguồn lực đầu tư mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trong đó quyết nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra.

Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp;

Trong đó, tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo giai đoạn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt nhất 5 điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới: (i) Công tác quy hoạch; (ii) Hạ tầng; (iii) Công tác đào tạo nguồn nhân lực; (iv) Đảm bảo về năng lượng; (v) Cải cách thủ tục hành chính.

Không thanh tra ngoài kế hoạch

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chủ động nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra các bộ, ngành, địa phương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
Thủ tướng yêu cầu Thanh tra các bộ, ngành, địa phương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Cùng với đó là các Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 17/5/2017, 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh.

Trong đó tuyệt đối không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Bảo