Công khai thông tin cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết 2021

Đây là nội dung được đề cập tại Chỉ thị 9294/CT-BNN-QLCL về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

Nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021, đồng thời, thực hiện nghiêm Kế hoạch 1993/KH-BCCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 (sau đây gọi tắt là “Kế hoạch 1993”), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra:

+ Các cơ sở sản xuất, sơ chế, giết mổ, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản.

+ Các sản phẩm tiêu dùng nhiều trong dịp này như thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả...

Theo đó, kịp thời phát hiện, xử lý, áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và công bố công khai thông tin về các cơ sở vi phạm.

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo vệ sinh, ATTP;

- Hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng ATTP..., đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá, địa chỉ bán sản phẩm chất lượng, an toàn để người tiêu dùng biết, lựa chọn...

Thanh Xuân