Đa dạng các hoạt động lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) trước khi trình lên Chính phủ tháng 6/2022 vừa qua đã được lấy ý kiến của đông đảo Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong và ngoài nước.
Hội thảo trao đổi, hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Hà Nội tháng 7/2022
Hội thảo trao đổi, hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Hà Nội tháng 7/2022

Thực hiện nhiệm vụ do Quốc hội và Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã kịp thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), trong đó, tập trung và đẩy mạnh hoạt động lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật thông qua nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2022, Bộ Công Thương đã thực hiện đồng thời nhiều hoạt động xin ý kiến, bao gồm: đăng tải Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công Thương; đăng tải trên website, ứng dụng của các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam; gửi văn bản xin ý kiến các đối tượng liên quan; tổ chức tọa đàm đối thoại, hội thảo trao đổi về nội dung Dự thảo Luật; xây dựng chuyên mục thông tin trên một số báo điện tử; đặc biệt, đã phối hợp với các tổ chức, Hiệp hội lớn như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam để tổ chức hoạt động xin ý kiến các thành viên liên quan.

Các đại biểu dự Hội thảo trao đổi, hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) cho ý kiến đối với nội dung Dự thảo Luật
Các đại biểu dự Hội thảo cho ý kiến đối với nội dung Dự thảo Luật

Tính đến cuối tháng 5/2022, Dự án Luật đã nhận được ý kiến đóng góp của 21/28 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 54/63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và nhiều ý kiến đóng góp của công ty luật, doanh nghiệp, các Hội Bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức quốc tế và nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Không chỉ giới hạn ý kiến trong nước, Bộ Công Thương đã đồng thời tổ chức các hoạt động để tham vấn, xin ý kiến của các chuyên gia thuộc các tổ chức, quốc gia có kinh nghiệm phát triển về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chuyên gia quốc tế cho ý kiến trao đổi tại Hội thảo trao đổi, hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Hà Nội tháng 7/2022
Chuyên gia quốc tế cho ý kiến trao đổi tại Hội thảo

Nhờ quá trình lấy ý kiến được thực hiện xuyên suốt, đa dạng, đồng thời, với sự nghiêm túc, cẩn thận của Bộ Công Thương trong quá trình tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến, về mặt cơ bản, các ý kiến của các chủ thể liên quan đều đánh giá cao tính đầy đủ, phù hợp của Dự thảo Luật với bối cảnh tình hình mới. 

Trong quá trình tham gia ý kiến, nhiều nội dung đã được các bên liên quan góp ý trực tiếp, góp phần đảm bảo tính chính xác, tính rõ ràng của Dự thảo Luật, như: bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong giao dịch trên không gian mạng; bảo vệ thông tin của người tiêu dùng;…

Ngày 8/6/2022, Bộ Công Thương đã có Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Trong thời gian tới, Dự án Luật sẽ tiếp tục được lấy ý kiến của các Thành viên Chính phủ để hoàn thiện, chỉnh lý trước khi báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt trình Quốc hội vào tháng 10/2022.

Thy Thảo