Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng nông sản Việt

Trong giai đoạn 2021-2030, Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT sẽ ưu tiên thực hiện hiệu quả các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế của địa phương. Đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2030 giữa hai đơn vị dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Tham gia lễ ký còn có các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc hai Bộ, đại diện một số doanh nghiệp.

Lễ ký kết chương trình phối hợp hai Bộ KHCN và NNPTNN
Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2030 giữa Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT do hai Bộ trưởng đồng chủ trì

 

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2016-2020, đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT cho biết, giai đoạn 2016-2020, hai Bộ đã phối hợp, xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN, các chương trình KH&CN đặc thù phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Lễ ký kết chương trình phối hợp hai Bộ KHCN và NNPTNN
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, những thành tựu KH&CN của ngành Nông nghiệp đã đóng góp chung vào thành tựu của ngành KH&CN

 

Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà khoa học, sự vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp, KH&CN của ngành đã đổi mới và đóng góp hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.

Thông qua hợp tác, đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với hệ thống nhà màng, nhà kính, nhà lưới kết hợp công nghệ số để điều khiển tự động hoặc bán tự động, ứng dụng BigData, IoT, AI trong quản lý và chăm sóc cây trồng, tưới tiết kiệm nước.

Để tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo sẽ thống nhất chủ trương, định hướng của hai Bộ là ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Lễ ký kết chương trình phối hợp hai Bộ KHCN và NNPTNN
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng việc hợp tác giữa 2 Bộ sẽ đưa được công tác nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp lên một tầm cao mới

 

Theo đó, hai Bộ thống nhất cao trong giai đoạn 2021-2030 cần ưu tiên thực hiện hiệu quả các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế của địa phương.

Hai Bộ sẽ phối hợp xây dựng một số cụm nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, một số Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ, tập trung cho một số ngành hàng, sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, những thành tựu KH&CN của ngành Nông nghiệp đã đóng góp chung vào thành tựu của ngành KH&CN đồng thời KH&CN cũng có những đóng góp rất đáng ghi nhận trong thành tựu chung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhận định về hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng: “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn nhiều dư địa để phát triển và đóng góp nhiều hơn cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Đây là nội dung 2 Bộ có thể tiếp tục đồng hành cùng xây dựng các nội dung phối hợp triển khai cụ thể trong thời gian tới".

Lễ ký kết chương trình phối hợp hai Bộ KHCN và NNPTNN
Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết

 

Bản thân các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp cũng có tính đặc thù rất cần cơ chế thí điểm. Bộ KH&CN sẵn sàng phối hợp với Bộ NN&PTNT nghiên cứu đề xuất các chính sách thí điểm cho hoạt động KH&CN ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hiện nay, Bộ KH&CN đang được Chính phủ giao xây dựng mạng lưới quy hoạch các tổ chức KH&CN công lập trong đó có rất nhiều tổ chức KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng là nội dung hai Bộ có thể phối hợp để quy hoạch cũng như đầu tư phát triển cho các tổ chức KH&CN trong thời gian sắp tới.

Theo đó, hai Bộ thống nhất cao trong giai đoạn 2021-2030 cần ưu tiên thực hiện hiệu quả các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế của địa phương.  Hai Bộ sẽ phối hợp xây dựng một số cụm nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, một số Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ, tập trung cho một số ngành hàng, sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.  Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, những thành tựu KH&CN của ngành Nông nghiệp đã đóng góp chung vào thành tựu của ngành KH&CN đồng thời KH&CN cũng có những đóng góp rất đáng ghi nhận trong thành tựu chung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  Nhận định về hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng: “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn nhiều dư địa để phát triển và đóng góp nhiều hơn cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Đây là nội dung 2 Bộ có thể tiếp tục đồng hành cùng xây dựng các nội dung phối hợp triển khai cụ thể trong thời gian tới".
Bộ KH&CN sẵn sàng phối hợp với Bộ NN&PTNT nghiên cứu đề xuất các chính sách thí điểm cho hoạt động KH&CN ĐMST trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kỳ vọng việc hợp tác giữa 2 Bộ sẽ đưa được công tác nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp lên một tầm cao mới. Trên cơ sở những nội dung đã ký kết là khung để triển khai thực hiện, tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, nếu mỗi Bộ có những sáng kiến mới, giữa các đơn vị hai Bộ có thể cùng trao đổi với nhau thông qua nhiều hình thức để tăng thêm hiệu quả phối hợp. Việc thường xuyên tương tác, cùng bàn bạc các vấn đề giữa hai Bộ sẽ giúp chương trình phối hợp đạt được kết quả như mong muốn.