[eMagazine] Ngành Công Thương Quảng Bình: Từng bước lấy lại đà tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn và linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, ngành Công Thương Quảng Bình có nhiều tham mưu với lãnh đạo Tỉnh cũng như triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.