Hòa Bình: Công tác khuyến công ngày càng thực chất

Với nhiều giải pháp tích cực hoạt động khuyến công Hòa Bình đã mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển. Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tạo ra nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) cho thấy, về thực hiện chương trình Khuyến công quốc gia, Trung tâm đã thực hiện thanh quyết toán các đề án khuyến công quốc gia năm 2021. Rà soát  hồ sơ đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” để ký kết hợp đồng với Cục Công Thương địa phương; Trình thẩm định điều chỉnh đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” đối với công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ JAENEUNG và Công ty TNHH một thành viên Dũng Thắng Hòa Bình thuộc đề án khuyến công quốc gia năm 2022.

Nhờ nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ Công ty CP y dược học dân tộc Hòa Bình 01 tủ sấy, 01 máy nghiền, 01 máy sao, 01 máy sàng rung, 01 máy đóng túi tự động chế biến cây thảo dược 

Ngoài ra, Trung tâm đã rà soát, hoàn thiện hợp đồng đề án khuyến công quốc gia năm 2022 với Cục Công Thương địa phương, đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp”. Kiểm tra máy móc, thiết bị đã được hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021, đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” tại Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ (Địa chỉ: Xóm Chỉ Bái, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi).

Đồng thời, để thực hiện tốt chương trình Khuyến công địa phương, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế nhu cầu, điều kiện tham gia đề án khuyến công địa phương năm 2022 tại Hợp tác xã Sản xuất, chế biến tiêu thụ dược liệu Thiên Lợi An (Địa chỉ: Xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi); Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại Dịch vụ Bảo Anh (Địa chỉ: Xã Yên Mông, thành phố Hoà Bình). Ngoài ra, Trung tâm cũng thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Hòa Bình năm 2020 và đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022.

Hỗ trợ hệ thống chiết xuất dược liệu cho Hợp tác xã dược liệu Lương Sơn tại huyện Lương Sơn

Trung tâm đã lập và trình thẩm định kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022 bao gồm các đề án: Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông lâm sản và chế biến thực phẩm”, đề án “Thông tin tuyên truyền hoạt động Khuyến công”, đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm” và đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022”.

Trung tâm cũng đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn theo danh sách các huyện, thành phố đã đăng ký.

Đặc biệt, để phát huy hiệu quả công tác khuyến công 6 tháng cuối năm, Trung tâm đã để ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2022. Tổ chức nghệm thu, thanh quyết toán theo quy định. Khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng chương trình khuyến công quốc gia năm 2023 và bổ sung kế hoạch năm 2022.

Hộ kinh doanh Ngô Kim Quyền địa chỉ phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình đã mạnh dạn đầu tư 01 máy sấy thăng hoa cho công đoạn chế biến sản phẩm vi chất dinh dưỡng từ nấm Đông trùng hạ thảo

Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến công tác đầu tư công trình: Sửa chữa phòng triển lãm, trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn giám sát và tư vấn khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán công trình đã ký bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022, phát hành các số tiếp theo của Bản tin Công Thương Hòa Bình năm 2022.

Hoàng Dương