NatSteelVina được Bộ Công Thương trao chứng nhận TPM

Quý I/2021, NatSteelVina đã được Bộ Công Thương trao Chứng nhận về việc đã triển khai áp dụng TPM (Total Productive Maintenance)- Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể.

Ngay khi Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ áp dụng thí điểm công cụ duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty TNHH NatSteelVina đã đăng ký tham gia. Thời gian triển khai từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020.

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản, sau đó được phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới.

NatSteelVina được Bộ Công Thương trao chứng nhận TPM

TPM hướng tới sự đổi mới trong hoạt động bảo dưỡng với sự tham gia của mọi cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp. TPM bảo đảm hiệu quả thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc an toàn.

Tại Việt Nam nhiều năm qua, trong quá trình triển khai Chương trình quốc gia về “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn áp dụng phương pháp TPM và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngày 30/6/2020, chuyên gia tư vấn và Ban lãnh đạo cùng các thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty NatSteelVina đã khởi động Chương trình TPM này.

Các thông số trong sản xuất của Công ty đã khá tốt nhưng với tinh thần cải tiến liên tục, mong muốn có một góc nhìn khác về quản lý sản xuất hiện đại, tham gia áp dụng TPM, Công ty và Tư vấn cùng đặt ra phạm vi áp dụng là toàn bộ máy móc của dây chuyền, và mục tiêu cụ thể là tăng chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể OEE (Overall Equipment Effectiveness)  lên 1% so với trung bình hiện nay.

Dự án đã giúp các thành viên Ban dự án phân tích các vấn đề gây tổn thất, lãng phí chính trên dây chuyền và đánh giá nhằm tổng quát hóa và lựa chọn ra những chủ để cải tiến trọng điểm với mối quan hệ tối ưu giữa lợi ích mang lại và nguồn lực bỏ ra và Công ty đã tập trung triển khai đồng bộ các nội dung chính là bảo trì tự quản, bảo trì có kế hoạch và đào tạo.

Sau đây là một số hình ảnh trong chuỗi các hoạt động khi triển khai áp dụng TPM tại dây chuyền sản xuất của Công ty:

NatSteelVina được Bộ Công Thương trao chứng nhận TPM
Các hoạt động 5S

NatSteelVina được Bộ Công Thương trao chứng nhận TPM

NatSteelVina được Bộ Công Thương trao chứng nhận TPM
Các hoạt động đào tạo
NatSteelVina được Bộ Công Thương trao chứng nhận TPM
Đánh giá chỉ số hiệu xuất thiết bi tổng thể OEE

Chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể OEE tại khu vực triển khai thí điểm tăng so với mục tiêu đề ra. OEE update là 83.39% so với chỉ tiêu đề ra là 82% cho thấy hiệu quả thiết bị được nâng lên rõ rệt như tăng tuổi thọ thiết bị (MTBF-Main Time Between Failures), rút ngắn thời gian xử lý sự cố (MTTR- Main Time To Repaire) và nâng cao năng xuất cán.

Tiến hành xây dựng khung năng lực cho các vị trí nhân viên trong Công ty (cơ, điện, công nghệ), đánh giá sát năng lực của đội ngũ và thực hiện đào tạo nội bộ phù hợp đã nâng cao chất lượng công việc, năng suất lao động được cải thiện góp phần OEE được như trên. Ví dụ theo dõi chỉ số MTBF, MTTR hàng tháng, bộ phận điện giảm số sự cố thiết bị từ 18 xuống còn 12 sự cố/tháng, MTBF tăng từ 20.89h (08/2020) lên 56h (11/2020).

Hoàn thành Dự án TPM và được Bộ Công Thương trao Chứng nhận, NatSteelVina cam kết sẽ tiếp tục duy trì chương trình trong thời gian tới với quyết tâm duy trì những kết quả đã đạt được, thấy thêm những cơ hội cải tiến để nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị một cách hiệu quả nhất, đồng thời nâng cao ý thức và sự hài lòng với công việc của người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường đưa Công ty ngày một chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

 

Giang Lê