Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT”

Vừa qua, Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 1692/CTLT-EVNNPT-CĐ về việc phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT”.
Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu chỉ đạo tại khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng phát biểu chỉ đạo tại khóa đào tạo nhận thức về chuyển đổi số

Phong trào thi đua được chia thành 3 giai đoạn thông qua các cuộc thi như: Tham gia giải thưởng chuyển đổi số năm 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, thi trắc nghiệm về Chuyển đổi số trong EVNNPT; tìm kiếm các giải pháp chuyển đổi số trong EVNNPT năm 2022 và Cuộc thi “Chuyển đổi số trong EVNNPT” năm 2023.

Triển khai Chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” và của EVNNPT là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”; với mục tiêu xây dựng EVNNPT trở thành đơn vị đi đầu trong EVN về chuyển đổi số, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, góp phần đưa EVNNPT ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Phong trào thi đua được chia theo các giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021

- Tham gia giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021” theo Văn bản số 1547/EVNNPT-VTCNTT ngày 07/5/2021 của EVNNPT về việc đăng ký tham gia giải thưởng chuyển đổi số năm 2021 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức.

- Tham gia “Cuộc thi trắc nghiệm về Chuyển đổi số trong EVNNPT” (dự kiến vào tháng 7/2021).

Giai đoạn 2: Từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2022

- Tham gia “Cuộc thi tìm kiếm các giải pháp chuyển đổi số trong EVNNPT năm 2022” với hình thức thi: Các tập thể, cá nhân đăng ký các giải pháp, sản phẩm hoàn chỉnh chuyển đổi số trong lĩnh vực Truyền tải điện và gửi về EVNNPT để xét chọn, trao thưởng.

Giai đoạn 3: Từ tháng 11/2022 đến tháng 7/2023

- Tham gia Cuộc thi “Chuyển đổi số trong EVNNPT” theo 4 thể loại (bài viết, sáng tác thơ, nhạc, ảnh) với các nội dung: Phản ánh kết quả, hiệu quả của quá trình chuyển đổi số của EVNNPT trong năm 2021 và những năm tiếp theo; phản ánh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống CNVCLĐ; ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực; những công trình tiêu biểu; những đổi mới, những thành tựu nổi bật, những sự kiện, hoạt động trong quá trình chuyển đổi số của EVNNPT và các đơn vị; khắc họa những nhân tố điển hình, những hình tượng tiêu biểu trong CNVCLĐ, những tập thể có nhiều thành tích xuất sắc, đi đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong phong trào CNVCLĐ và quá trình chuyển đổi số của EVNNPT…

Được phát động từ tháng 5/2021, kết thúc vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty (01/7/2008 - 01/7/2023), phong trào thi đua hướng tới đối tượng là tất cả cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trong EVNNPT đang công tác và đã nghỉ hưu; các Hội viên Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia; các tổ chức, cá nhân trong ngành Điện.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn chủ trì họp về phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT” ngày 13/5/2021
Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn chủ trì họp về phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNNPT” 

Thông qua phong trào thi đua này, Công đoàn EVNNPT muốn tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, CNVCLĐ về chuyển đổi số và tác động đối với đời sống kinh tế, xã hội nói chung và hoạt động SXKD của EVNNPT nói riêng. Qua đó, CNVCLĐ có nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của EVNNPT và các đơn vị.

Bên cạnh đó, động viên cán bộ, CNVCLĐ phát huy sáng kiến, lao động sáng tạo, ứng dụng KHCN trên tất cả các lĩnh vực; tìm kiếm những sản phẩm, giải pháp sáng tạo về chuyển đổi số có tính ứng dụng thực tiễn cao trong lĩnh vực Truyền tải điện; phát hiện kịp thời về những tập thể, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ở tất cả các lĩnh vực công tác đã và đang đóng góp tích cực trong quá trình lao động sản xuất, đặc biệt trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng và phát triển của Tổng công ty trong những năm qua.

Lê Duyên Hải