Thanh Hóa: Tích cực triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (Trung tâm) đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiện năng lượng có hiệu quả to lớn về mặt kinh tế và xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) năm 2022.

Tháng 3/2022, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đã tổ chức thành công Chương trình “Giờ trái đất”, với sự tham gia của 27 huyện, thị xã trong tỉnh. Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chương trình đã tiết kiệm được 11.034 Kwh điện.

Đồng thời, Trung tâm đã hỗ trợ hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện trên địa bàn các huyện; Hà Trung, Bá Thước, Quan Sơn, Hậu Lộc, Thiệu Hóa… Qua đó, đã tiết kiệm được khoảng 45% so với việc sử dụng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Solium, hệ thống đảm bảo chiếu sáng đô thị giảm việc tiêu thụ điện năng bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Thiết bị và công nhân đang triển khai xây lắp các hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện trên địa bàn các huyện Hà Trung.
Thiết bị và công nhân đang triển khai xây lắp các hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện trên địa bàn các huyện Hà Trung

 

Trung tâm còn hỗ trợ hệ thống điện chiếu sáng bằng pin năng lượng mặt trời trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa… Tiết kiện được hàng chục nghìn Kwh điện mỗi năm và làm giảm hàng chục tấn CO2 phát thải. Đến nay, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã được sử dụng đèn tiết kiệm điện (TKĐ).

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp các các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng NLTK&HQ; Phối hợp với Công Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị tổ chức các chương trình như; “Hưởng ứng Giờ trái đất”, “Phát động phong trào TKĐ”, “Trường tiểu học chung tay TKĐ”… Phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng mùa khô; Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm…

Theo đó, các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường TKĐ. Xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, công sở, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn quản lý. Xây dựng, ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong đơn vị theo danh mục tại quyết định 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

tiết kiệm năng lượng
Nhiều băng zôn được treo trên các trục đường, tuyến phố, khu trung tâm tập trung đông dân cư trên địa bàn TP. Thanh Hóa

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các Chương trình sử dụng NLTK&HQ, Trung tâm đã gặp không ít những khó khăn như: Một số người dân chưa có ý thức được hiệu quả của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, ứng dụng thiết bị có hiệu suất cao TKĐ; Nhận thức của một số doanh nghiệp chưa  cao trong việc kiểm toán và thực hiện các giải pháp TKNL trong sản xuất. Ngoài ra, nguồn kinh phí hàng năm của trung ương đến địa phương dành cho Chương trình còn rất hạn chế, nhất là các dự án năng lượng tái tạo cần kinh phí lớn để có thể triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, Trung tâm cần hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa… bố trí thêm nguồn kinh phí và nhân lực hàng năm để các dự án về TKNL được triển khai có quy mô lớn hơn nữa, đạt hiệu quả cao nhất.

Hoàng Dương