Thủy điện An Khê - Ka Nak cơ bản hoàn thành chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2022.

Báo cáo tại Hội nghị giao ban tháng 2/2023 vừa qua, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak – EVNGENCO2 (Thủy điện An Khê – Ka Nak) cho biết cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số.

Cụ thể đến nay, Thủy điện An Khê - Ka Nak đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số đặt ra trong giai đoạn 2021-2022. Chuyển đổi số đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác sản xuất, sửa chữa, nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy, tự động hóa lệnh điều độ vận hành ở các nhà máy.

hình ảnh về Thủy điện An Khê - Ka Nak
Thủy điện An Khê – Ka Nak tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý vận hành các nhà máy

Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết Công ty đã áp dụng linh hoạt các phần mềm dùng chung của EVN vào vận hành, khai thác đa số các phân hệ trên phần mềm giúp quản lý kỹ thuật một cách hiệu quả, khoa học như: Phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), hệ thống DCS, hệ thống SCADA, hệ thống cảnh báo lũ từ xa bằng điện thoại...

Bên cạnh đó, trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, việc lập hồ sơ theo RCM (Reliability Centered Maintenance) giúp hỗ trợ Thủy điện An Khê – Ka Nak tối ưu quá trình phân tích, đánh giá, lập hồ sơ, ra quyết định bảo dưỡng, sửa chữa một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian.

Trong hoạt động quản trị hành chính văn phòng, Thủy điện An Khê – Ka Nak xây dựng văn phòng điện tử, áp dụng văn phòng số Digital Office, tích hợp với hệ thống Quản lý nguồn nhân lực HRMS, EVNCA, EVNPORTAL..., tổ chức các hội nghị truyền hình trực tuyến, ứng dụng họp trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting, Google Meeting…

Việc áp dụng hiệu quả giải pháp số hóa giúp kết nối đa điểm, đảm bảo an toàn thông tin, góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn, thời gian, chi phí đi lại, lưu trú... Đồng thời, các thông tin được trao đổi minh bạch, đa chiều, đáp ứng kịp thời, chính xác trong thực thi công việc…

Th. Hoài - Ng. Cương