Thủy điện An Khê - Ka Nak: Tối ưu hóa chi phí nhờ chuyển đổi số hiệu quả

Những năm qua, Thủy điện An Khê – Ka Nak đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng nhiều giải pháp trong việc tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính, nhất là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.

Hướng đến mục tiêu doanh nghiệp số, thời gian qua Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (Thủy điện An Khê – Ka Nak) đã tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số hiệu quả, ứng dụng vào lĩnh vực tài chính kế toán từ đó gia tăng đổi mới sáng tạo, hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động.

Xác định bối cảnh mới, với tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc phát triển kinh tế đứng trước những cơ hội lớn và đi cùng với đó là những thách thức không nhỏ. Những năm qua, Thủy điện An Khê – Ka Nak đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng nhiều giải pháp trong việc tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính, nhất là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số.

chuyển đổi số của Thủy điện An Khê - Ka Nak
Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh toàn diện công cuộc chuyển đổi số

Chuyển đổi số hiệu quả giúp Thủy điện An Khê – Ka Nak thực hiện tốt chức năng tổ chức công tác kế toán thông qua thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính, thực hiện chế độ báo cáo tài chính, phân tích và đánh giá hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn… giúp Lãnh đạo Công ty có cơ sở tin cậy để xây dựng chiến lược, kế hoạch chi phí SXKD, nâng cao năng lực quản lý, ra quyết định kịp thời, chính xác trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVNGENCO2, những năm gần đây, thực hiện đề án chuyển đổi số của Công ty, EVNGENCO2 và EVN, Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết đã đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với 17 phân hệ về quản lý tài chính, thuế, kế toán, tiền lương, vật tư, TSCĐ,  hợp đồng... Đồng thời, ERP được tích hợp, liên kết với nhiều phần mềm dùng chung của EVN như: IMIS, PMIS, HRMS... ERP sử dụng một hệ thống thông tin khổng lồ. Các cơ sở dữ liệu được tập trung ở cấp Tổng công ty và sẽ được hợp nhất các cơ sở dữ liệu trong Tập đoàn, một trong những phần mềm quản lý hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Theo Thủy điện An Khê – Ka Nak phần mềm này đã giúp tối ưu hóa hiệu quả làm việc, bắt đầu bằng việc chuẩn hóa số liệu, thống nhất quy trình làm việc và số hóa thông tin. ERP tạo ra cách thức lưu trữ, phân tích dữ liệu thông minh và hệ thống dữ liệu minh bạch, đồng bộ. Nhờ vậy mà nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định quan trọng, kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Đồng thời, Công ty ứng dụng một số công cụ hỗ trợ khác như Báo cáo quản trị (BI), Quản lý kho VTTB bằng công nghệ mã QR Code dùng chung trong EVNGENCO2 qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc trong công tác tài chính kế toán của Thủy điện An Khê – Ka Nak.

Đặc biệt chú trọng an toàn, bảo mật thông tin, tránh các nguy cơ, rủi ro bị mất cắp các dữ liệu, thông tin, do đó Thủy điện An Khê – Ka Nak dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin, an ninh mạng, đảm bảo tính bảo mật cao trong lĩnh vực tài chính kế toán. 

chuyển đổi số trong hoạt động tài chính kế toán tại Thủy điện An Khê - Ka Nak

Thủy điện An Khê – Ka Nak ứng dụng chuyển đổi số đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát trong hoạt động kế toán tài chính

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, thích ứng được với công nghệ mới trong quá trình chuyển đổi số, Công ty đã và đang tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nguồn nhân lực tài chính kế toán. Song song với những kiến thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ tài chính kế toán, CBCNV Thủy điện An Khê – Ka Nak được trang bị thêm các kỹ năng và kiến thức về luật pháp, công nghệ thông tin, truyền thông và quản lý. Đây là yếu tố quan trọng, là nền tảng đem đến thành công cho quá trình chuyển đổi số tại Công ty.

Theo Thủy điện An Khê – Ka Nak chuyển đổi số cũng giúp cho các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán tài chính của Công ty trở nên nhanh chóng, dễ dàng, hạn chế sai sót đồng thời đảm bảo tính tuân thủ, sự trung thực và chính xác của số liệu kế toán.

trình bày giải pháp nâng cao năng lực công tác tài chính kế toán
CBCNV Thủy điện An Khê – Ka Nak tích cực nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tài chính kế toán hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số vào năm 2025

Kết quả, hiện năng lực quản lý, hoạt động tài chính kế toán của Thủy điện An Khê – Ka Nak đã được nâng cao rõ rệt. Các chi phí trong mọi lĩnh vực của Công ty như công tác quản lý chi phí O&M, hàng tồn kho, tài sản cố định, công nợ, không có các khoản nợ phải thu quá hạn cần xử lý, thanh lý 100% đối với các vật tư thiết bị, tài sản cố định hư hỏng, kém, mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng; sử dụng triệt để các vật tư thiết bị còn tồn trong kho nhằm giảm thiểu tối đa hàng tồn kho; chủ động lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, tài sản cố định… được tối ưu hóa góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh thực thi chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của EVNGENCO2, cũng là chủ đề của năm 2023 của ngành Điện.

Để tiếp tục nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết đang tiếp tục sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, áp dụng có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ quản trị; khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất, ý tưởng cải cách hành chính… mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đức Tuyn - Thu Hoài