Thuỷ điện Trung Sơn nâng cao hiệu quả ứng phó cho vùng hạ lưu đập

Đến thời điểm hiện tại, trước mùa mưa lũ năm 2023 công tác phổ biến tuyên truyền EPP của Thủy điện Trung Sơn cũng đã hoàn tất.

Kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP) của Công trình Thủy điện Trung Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt năm 2016 để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du đập khi Nhà máy vận hành, điều tiết lũ hồ chứa. Cập nhật hàng năm, phối hợp chính quyền đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, diễn tập theo các kịch bản, quy tắc phối hợp… trong Kế hoạch hành động khẩn cấp, Công trình Thủy điện Trung Sơn đã góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó, giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ lưu đập của Công trình khi xảy ra thiên tai.

Theo đó EPP bao gồm các kịch bản vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập, bản đồ ngập lụt, bản đồ sơ tán dân; hệ thống cảnh báo lũ mốc cảnh báo khu vực ngập lụt, mốc xác định khu vực an toàn để người dân di chuyển đến lánh nạn, biển chỉ dẫn hướng sơ tán lánh nạn; quy ước hiệu lệnh cảnh báo, dự kiến kế hoạch ứng phó, trách nhiệm của Thủy điện Trung Sơn, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan, hành động của người dân…

EPP là căn cứ cơ sở cho Thủy điện Trung Sơn và các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du khi sảy ra thiên tai nhất là trong mùa lũ hàng năm.

thủy điện Trung Sơn tổ chức tuyên truyền về EPP

Tổ chức tuyên tryền phổ biến EPP - Công trình Thủy điện Trung Sơn tại xã Trung Thành, huyên Quan Hóa.

 

Thủy điện Trung Sơn cho biết thực hiện các quy định của Nghị định số 114/20218/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa cũng như quy định của EPP, hàng năm, đặc biệt là trước mùa mưa lũ, Thủy điện Trung Sơn nghiêm túc cập nhật EPP, trình UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến bản cập nhật EPP tới các cấp chính quyền và người dân các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong ứng phó khi sảy ra thiên tai.

bàn giao tài liệu EPP - Công trình Thủy điện Trung Sơn
Bàn giao tài liệu tuyên tryền phổ biến EPP- Công trình Thủy điện Trung Sơn năm 2023 cho địa phương

Cụ thể năm 2023, Thủy điện Trung Sơn cho biết ngay sau khi EPP- Công trình thủy điện Trung Sơn được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận (tại Văn bản số 6113/UBND- CN ngày 08/5/2023), Công ty đã thuê đơn vị tư vấn cập nhật EPP và cung cấp tài liệu, phổ biến tuyên truyền bản cập nhật này đến chính quyền và nhân dân khu vực áp dụng (5 huyện: Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa và huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, 38 xã thuộc 5 huyện nêu trên và 30 bản gần hạ lưu đập), để chính quyền địa phương và người dân có những hành động ứng phó phù hợp khi Thủy điện Trung Sơn vận hành điều tiết lũ.

tuyên truyền EPP- Công trình Thủy điện Trung Sơn

Tuyên tryền phổ biến EPP – Công trình thủy điện Trung Sơn tại bản Thành Yên
xã Thành Sơn, huyên Quan Hóa.

 

Đến thời điểm hiện tại, trước mùa mưa lũ năm 2023 công tác phổ biến tuyên truyền EPP của Thủy điện Trung Sơn cũng đã hoàn tất.

Từ sự chủ động cập nhật, tăng cường tuyên truyền, sẵn sàng nguồn lực từ Thủy điện Trung Sơn sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả từ chính quyền, đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng như đồng thuận từ người dân vùng hạ lưu đập… trong 6 năm vận hành Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn luôn thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn và hạn chế thiệt hại do mưa lũ cho vùng hạ du đập.

Ph. Vi, Tr.Sinh