Tối ưu hóa sản xuất Thủy điện An Khê - Ka Nak thực hành hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, thời gian qua Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (Thủy điện An Khê – Ka Nak) đã triển khai đồng bộ, triệt để nhiều giải pháp qua đó thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thời điểm hiện tại khi toàn ngành Điện vẫn đang gồng mình nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng cho sản xuất và tiêu dùng, toàn thể lãnh đạo và CBCNV của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak cũng đang căng mình quyết tâm cao độ, đẩy mạnh thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh; chú trọng đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy; chủ động sát sao tới diễn biến thời tiết, mực nước hồ chứa…vận hành điều tiết nguồn nước hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành các nhà máy đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Năm 2023 Thủy điện An Khê – Ka Nak, phấn đấu đạt hoặc vượt sản lượng điện Tổng Công ty Phát điện 2 giao là 701,27 triệu kWh.

Cụ thể, để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết đang nỗ lực triển khai tốt các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật; tích cực phát triển phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra theo dõi tốt các hệ thống thiết bị, kịp thời phát hiện ngăn ngừa các sự cố, đảm bảo công tác vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, năng suất cao.

tối ưu sản xuất đẩy mạnh chuyển đổi số tại Thủy điện An Khê - Ka Nak
Đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu hóa hoạt động tại Thủy điện An Khê.

Đồng thời tận dụng triệt để các cơ hội Công ty sẽ quản lý, vận hành hiệu quả hai nhà máy thủy điện là An Khê và Ka Nak, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất và đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình thủy văn, lượng nước về hồ, theo dõi biểu đồ trên hệ thống và bám sát diễn biến thị trường điện, có chiến lược chào giá phù hợp, đạt sản lượng cao nhất và doanh thu cao nhất.

Giảm thiểu tối đa lãng phí, trong công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, ngay từ đầu năm 2023, Thủy điện An Khê – Ka Nak đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến hành lập các phương án kỹ thuật, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư thiết bị, nhân sự, triển khai hiệu quả, đáp ứng tiến độ được giao.

Nỗ lực tối ưu hóa công tác tài chính thông qua việc bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho CBCNV… thời gian qua đã góp phần giúp Thủy điện An Khê – Ka Nak tăng năng suất, hiệu quả hoạt động...

hình ảnh tại Thủy điện An Khê - Ka Nak
Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh công tác tham mưu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đặc biệt, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đề án đã được phê duyệt trong giai đoạn mới 2023-2025, Thủy điện An Khê – Ka Nak ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu đổi mới sáng tạo, gia tăng hiệu quả mọi hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Thu Hoài - Cương Nguyễn