Trực tiếp từ Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”: Hướng tới khắc phục 100% tình trạng nhăn giấy

Tại Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”, đại diện Nhà máy Giấy cho biết, việc thành lập nhóm cải tiến nhằm triển khai các cải tiến kỹ thuật với mục tiêu khắc phục 100% tình trạng nhăn giấy

Tại Cuộc thi, Nhóm cải tiến Nhà máy giấy trình bày, trước đây, do sự sai khác của đường kính các cuộn lô giấy cùng với sự chênh lệch với đường kính bánh tỳ của lô cuộn máy Xeo dẫn đến giấy bị nhăn nhiều, lượng giấy không đạt tiêu chuẩn bị xả bỏ để quay lại đầu chu trình sản xuất lớn, gây lãng phí trong hoạt động sản xuất.

Nhà máy Giấy đã thành lập nhóm cải tiến nhằm triển khai các cải tiến kỹ thuật với mục tiêu khắc phục 100% tình trạng nhăn giấy, giảm lượng giấy bị loại, tăng hiệu quả sản lượng giấy chính phẩm, qua đó tiết giảm các chi phí có liên quan trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Nhóm cải tiến đã bám sát thực tế sản xuất, phân tích chi tiết từng công đoạn, lập giả định và tiến hành kiểm tra nhiều tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy thông qua các mô phỏng trên máy tính.

Khác với nhiều đơn vị khác, khi triển khai Dự án “Cải tiến chuyển đổi bánh tỳ lô cuộn máy xeo 1”, Nhóm đã lập kế hoạch triển khai theo từng đầu mục công việc chứ không chia theo giai đoạn thực hiện.

tổng công ty giấy

Giải thích về cách làm này, thuyết trình viên cho rằng, do đây là tính chất đặc thù của nhà máy sản xuất giấy. Bởi, các khâu, dây chuyền trong quá trình sản xuất giấy đều liên quan đến nhau từ lô thay thế, lô ép quang đến bánh tỳ lô cuộn…

Do vậy, để thực hiện Dự án cải tiến này, bước đầu tiến, Nhóm thực hiện, triển khai cải tiến nâng đường kính bánh tỳ có từ 145mm lên 255mm.

Nhóm đã tiến hành khảo sát, đo đạc và nhận thấy không gian lắp đặt ở vị trí lô cuộn máy xeo 1 là rất nhỏ, do vậy, Nhóm đã lựa chọn kích thước bánh tỳ chỉ cần tăng lên 255mm là vừa đáp ứng được việc giảm lượng giấy nhăn, vừa dễ thao tác lắp đặt và sửa chữa.

Bước hai, Nhóm thực hiện nhiệm vụ tiện bậc bu lông bắt gối đỡ giá bánh tỳ, để có không gian điều chỉnh dễ dàng khi lắp đặt và căn chỉnh

“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh ra vấn đề mới đó là khi tăng đường kính bánh tỳ lên 255mm thì lô thay thế không còn được tỳ lên băng máy nữa, việc này đã khiến các thành viên trong Nhóm hết sức trăn trở, phải mổ xẻ, phân tách từng chi tiết, giả định nhiều tình huống có thể xảy ra khi vận hành.

Cuối cùng, Nhóm đã đưa ra ý tưởng mới để giải quyết vấn đề trên bằng cách phay vát bớt cần hãm bánh tỳ đỡ phụ trợ khi ra cuộn, điều này đã đảm bảo lô thay thế luôn được tỳ trên băng máy khi ra cuộn giấy.

tổng công ty giấy

Bước ba, Nhóm bắt đầu dựng bản vẽ bánh tỳ có đường kính 255mm. Và cuối cùng, Nhóm nghiên cứu vật liệu có các tiêu chuẩn phù hợp (về độ cứng, độ dai, độ chịu tôi) để tiến hành gia công chế tạo bánh tỳ mới.

Theo đại diện Nhóm cải tiến, việc cải tiến chuyển đổi bánh tỳ lô cuộn máy XEO 1 đã giúp Nhà máy Giấy tăng được 703 tấn giấy chính phẩm do không phải loại bỏ mỗi năm, giảm các công đoạn dư thừa, giúp tiết kiệm các chi phí sản xuất liên quan lên đến 1,8 tỷ đồng/năm.

Bắc Hà