Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN: Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động

Ngày 18/6, tại 11 Cửa Bắc TP. Hà Nội, Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – UVBCH Công đoàn ĐLVN, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm; các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm; cùng 120 đại biểu đương nhiên và đại biệu bầu từ Hội nghị NLĐ các đơn vị, đại diện cho 857 CBCNV trong Trung tâm tham dự

Tại Hội nghị đồng chí Bùi Công Luận - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020.

Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được thành lập từ ngày 22/11/2018. Trung tâm có nhiệm vụ chính là thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa tổ máy và hệ thống thiết bị công nghệ của 11 Nhà máy chiến lược, đa mục tiêu trực thuộc EVN (NMTĐ Sơn La, Hòa Bình, Ialy…), với tổng công suất 8.442MW; tính đến ngày 30/5/2019 Trung tâm có tổng số 857 người.

Tuy đơn vị mới thành lập xong trong 6 tháng đầu năm Ban lãnh đạo Trung tâm đã tập trung thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức vơi bộ máy sản xuất; thành lập 4 Phòng nghiệp vụ, thành lập 7 Trưởng đại diện kiêm Quản đốc Phân xưởng sửa chữa tại 7 Công ty thủy điện quản lý 16 Phân xưởng sửa chữa tại các Công ty. Đơn vị đã tiếp nhận nhân lực, trang thiết bị và công tác sửa chữa lớn từ các Công ty thủy điện. Tổ chức Đảng, Công đoàn của trung tâm được thành lập và kiện toàn, đảm bảo mô hình bộ máy của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình sản xuất thực tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp...

Thời gian qua, Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN đã thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội BHYT, BHTN, chế độ ốm đau… đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn, xây dựng và ban hành các dự thảo Nội quy lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, Quy chế, Quy định… liên quan đến chế độ chính sách của người lao động.

Báo cáo cũng đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất của trung tâm 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020; đề ra 5 giải pháp tổng thể gồm: Giải pháp điều hành, giải pháp quản lý, tăng cường kiểm tra giám sát, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, áp dụng khoa học công nghệ… với mục tiêu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng vận hành an toàn, ổn định, liên tục, hiệu  quả, góp phần khai thác tôi đa nguồn tài nguyên nước của Quốc gia; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Phan Đình Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách các Nhà máy khu vực phía Bắc và đồng chí Nguyễn Minh Khứ - Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách các Nhà máy khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị cơ sở.

Hội nghị cũng đã thống nhất, thông qua các Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị người lao động các đơn vị năm 2019; tổng hợp và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị vào các dự thảo Nội quy lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, các Nội quy, Quy chế liên quan đến chế độ chính sách của người lao động; công khai tài chính các quỹ của Trung tâm quản lý; chứng kiến lễ ký kết Thỏa ước Lao động tập thể giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Trung tâm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị đã bầu 15 thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020; bầu 15 thành viên tham gia Tổ đổi thoại định kỳ tại nới làm việc; bầu 32 đại biểu tham dự Hội nghị người lao động cấp Tập đoàn.

PV