Trường Cao đẳng nghề An Giang: Xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao

Trường Cao đẳng nghề An Giang phấn đấu đến năm 2024 trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành, đa hệ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhà trường không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, chất lượng để trở thành đầu tàu trong hệ thống cơ sở GDNN của tỉnh.

Ngày 30/9/2022, Trường Cao đẳng nghề An Giang được Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định Cơ sở GDNN và nghề Cơ Điện tử đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo GDNN. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại Lê công bố Quyết định trường Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN

Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam, các hoạt động đào tạo của Nhà trường được thực hiện theo đúng nội dung, chương trình đào tạo đã được phê duyệt; phối hợp tốt với các cơ sở thực hành trong việc đưa học sinh - sinh viên đi thực tế, thực tập.

Chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của từng trình độ đào tạo; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài để hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của người học và của thị trường lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát được triển khai đúng theo quy định. 100% các nghề đào tạo có chuẩn đầu ra, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN. Đội ngũ nhà giáo của Nhà trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN.

Trường Cao đẳng nghề An Giang tiếp đón và làm việc với Tổng lãnh sự Ấn Độ về Chương trình hợp tác

Với phương châm "Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức và năng lực, yêu nghề, sáng tạo, thích ứng với môi trường lao động trong nước và quốc tế, có ý thức học tập suốt đời" và hệ giá trị cốt lõi "Sáng tạo - Tự tin - Năng động - Thực tiễn", Trường Cao đẳng nghề An Giang tiếp tục giữ vững chất lượng đào tạo, không ngừng đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, của xã hội trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa.

Năm học 2022-2023, Trường đón 1.250 tân HSSV trúng tuyển vào gần 40 ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và gần 700 học sinh tốt nghiệp THCS vừa học nghề, vừa học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên.

Sinh viên nghề Cơ điện tử đang thực hiện dự án môn học

Ông Nguyễn Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang chia sẻ, trước yêu cầu của giai đoạn mới, đặc biệt trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Cao đẳng nghề An Giang tiếp tục triển khai đề án chuyển đổi số, xây dựng trường học thông minh, số hóa toàn bộ các khâu từ quản lý đến đào tạo, tuyển sinh, kiểm tra. Đồng thời, phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học.

Trong đó, Nhà trường sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề nghiệp đối với 03 chương trình: Công nghệ ô tô, điện công nghiệp, quản trị nhà hàng, khách sạn; Xây dựng và triển chương trình chất lượng cao đối với 4 nghề trọng điểm trong năm 2023 và kiểm định trường chất lượng cao năm 2024.

Nguyên Khang