Vinataba: Chủ động, linh hoạt giải pháp ưu tiên sử dụng hàng Việt

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhiều giải pháp đã được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) chủ động thực hiện.

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một cuộc vận động (CVĐ) lớn của Đảng, nhà nước. Đây không đơn thuần là một khẩu hiệu mà xuất phát từ thực tiễn và nhằm các mục tiêu lớn về phát huy nội lực, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sản xuất phát triển, v.v….

Tăng cường dùng sản phẩm nội tiêu của các đơn vị trong tổ hợp
Tăng cường phối hợp tiêu thụ các nguyên liệu trong tổ hợp Vinataba

Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường vụ Đảng ủy Vinataba luôn chỉ đạo xây dựng và ban hành đầy đủ các nội dung về Cuộc vận động.

Nhiều giải pháp đã được các đơn vị Thuốc lá thuộc Tổng công ty chủ động triển khai, như: Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên  về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tuyên truyền năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng hàng Việt Nam; Vận động đảng viên, lãnh đạo và người lao động trong Tổng công ty ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, đặc biệt là ưu tiên sử dụng các sản phẩm của tổ hợp trong sản xuất và tiêu dùng.

Phương thức tuyên truyền phong phú, đa dạng: thông qua bản tin nội bộ, website, các hội thảo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, quảng bá các sản phẩm để trao đổi, cung cấp thông tin về sản phẩm và chất lượng hàng hóa dịch vụ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên như thuốc lá, bánh kẹo Hải Hà - Kotobuki, rượu Romantic, bia SAPORO...

Việc triển khai và thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của đảng viên, CB CNVCLĐ. Từng bước hình thành ý thức văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam trong đảng viên, CB CNVNLĐ. CNVNLĐ thực hiện tốt khẩu hiệu “Không hút thuốc lá ngoại nhập lậu - hút thuốc lá ngoại nhập lậu là tiếp tay cho buôn lậu”.

Một số CNVNLĐ trước đây sử dụng thuốc lá hiệu Jet, Hero nay chuyển sang sử dụng sản phẩm do đơn vị sản xuất, thực hiện chủ trương “Người Vinataba ưu tiên dùng hàng Vinataba”, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam”; Đẩy mạnh truyền thông về việc phòng chống buôn bán thuốc lá nhập lậu; tác hại của thuốc lá lậu chất lượng không được kiểm soát chặt chẽ…

Hệ thống xử lý mùi tại Công ty Thuốc lá Thăng Long
Hệ thống xử lý mùi tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

 Hàng năm, bám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá đã ban hành Chương trình công tác xác định những nhiệm vụ trọng tâm triển khai tới các cơ sở đảng trực thuộc.

Qua việc triển khai, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Tổng công ty đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Tổng công ty ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác lồng ghép với chỉ đạo nội dung thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty: trú trọng tuyên truyền, các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt  Nam  có  chất  lượng, sức  cạnh  tranh  cao, đáp  ứng  nhu  cầu  tiêu  dùng  trong nước và xuất khẩu”. Vận động CNVNLĐ thực hiện Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua phát động 6 tháng, 1 năm nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty: chủ động phát động phong trào tới các đơn vị trong Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương dùng các mặt hàng bánh kẹo vào các dịp lễ tết, đăng ký mua bánh kẹo của các đơn vị trong Tổ hợp Tổng công ty; tổ chức các chương trình tuyên truyền phòng chống buôn lậu thuốc lá. Phát huy tính xung kích tình nguyện và tri thức đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổ hợp, mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực cho Cuộc vận động.

Kết quả triển khai Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đã phát động nhiều đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai đến công nhân viên, người lao động (CNVCLĐ) và các đơn vị trong toàn tổ hợp.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh đã không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới và ứng dụng công nghệ mới, sử dụng máy móc thiết bị hiện đại nhằm sản xuất sản phẩm hàng hóa Việt có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Hoạt động SXKD của Tổng công ty 3 năm 2020 - 2022 cơ bản ổn định. Tổng công ty nỗ lực giữ vững và tiếp tục phát triển thị phần thuốc lá điếu trong nước; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng các sản phẩm trung, cao cấp phù hợp xu hướng tiêu dùng.

Trên thực tế kết quả sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong mua sắm đầu tư công; sử dụng vật tư, nguyên liệu đầu vào của Vinataba thời gian qua được các đơn vị ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm trang thiết bị văn phòng, công sở; sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để phục vụ sản xuất, kinh doanh, chủ động sử dụng nguồn vật tư, nguyên liệu trong nước thay thế hàng nhập ngoại. Tỷ lệ sử dụng hàng hóa trong nước ước đạt 80%.

Đối với nguồn vật tư, phụ liệu, máy móc thiết bị: Tổng công ty thường xuyên xem xét yêu cầu các tiêu chuẩn vật tư, phụ liệu; đánh giá định kỳ các nhà cung ứng vật tư, phụ liệu để tìm cơ hội sử dụng hàng sản xuất trong nước như sử dụng một số phụ liệu (mực in, dung môi, thùng bao bì carton, keo…) đã được mua trong nước với tỷ lệ khoảng 20% để đưa vào sử dụng trong việc sản xuất nhãn bao thuốc lá.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiên cứu, đặt hàng chế tạo và lắp đặt đưa vào sử dụng các máy móc, thiết bị phụ trợ, phụ tùng sản xuất trong nước, nâng tỷ lệ sử dụng thiết bị sản xuất trong nước thay thế máy móc, thiết bị nhập khẩu nhằm tiết kiệm ngoại tệ, giảm chi phí. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành nên một số nguyên vật liệu, máy móc thiết bị chuyên ngành trong nước chưa có khả năng cung cấp nên phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm, các sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, làm việc hàng ngày, các loại văn phòng phẩm, các dịch vụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, y tế, phục vụ bữa ăn giữa ca của CB-CNV tại các đơn vị trong tổ hợp, Công đoàn các đảng/chi bộ trực thuộc ưu tiên chọn mua và sử dụng các sản phẩm của các công ty thành viên trong Tổng công ty như rượu vang Romantic, bánh kẹo Hải Hà, Hữu Nghị… và các doanh nghiệp trong nước có uy tín.

Định kỳ, nhiều đơn vị phối hợp với các đơn vị cung cấp hàng hoá như Công ty Metro, Siêu thị Coopmart, BigC gửi các bảng báo giá về các sản phẩm có bán tại các đơn vị này để CB-CNV có thể tham khảo về các sản phẩm có ý định mua, qua đó đã kịp thời cung cấp cho CB-CNV trong công ty biết về tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất và hàng ngoại nhập, nhất là các loại sản phẩm, hàng hóa liên quan trực tiếp đến đời sống của con người như: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên sản xuất thuốc lá điếu phải ưu tiên mua tối thiểu 50% nhu cầu nguyên liệu nội địa. Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu nội địa toàn Tổng công ty hàng năm đều đạt trên 60%. Sản lượng nội tiêu chiếm trên 65% thị phần toàn ngành.

Để thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của từng đơn vị; Tăng cường quảng bá hàng hóa, dịch vụ để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và doanh nghiệp có trách nhiệm trong sử dụng hàng Việt.

Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động. Chủ động sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước ở các khâu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động của đơn vị; tăng cường hợp tác, hỗ trợ, cùng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác của nhau trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng và đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp; tăng dần tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa dịch vụ.

Thanh Tú