Ban hành bản câu hỏi vụ điều tra chống lẩn tránh đối với đường mía Thái Lan

Nhằm thu thập các thông tin, số liệu phục vụ cho vụ việc, Cơ quan điều tra trong vụ việc là Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã gửi bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước, các doanh nghiệp nhập khẩu và các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT ngày 21/9/2021 về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 5 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar. 

Đường mía Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam hiện bị áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức là 47,64%, theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu của cơ quan hải quan cho thấy lượng nhập khẩu đường được khai báo là có xuất xứ từ 5 nước ASEAN là Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar trong giai đoạn sau khi Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường mía Thái Lan (10/2020 - 6/2021) đã tăng mạnh so với giai đoạn 9 tháng trước đó.

Cụ thể, lượng nhập khẩu đường từ 5 nước này vào Việt Nam tăng từ 107.600 tấn lên 527.200 tấn. Trong khi đó, lượng nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam đã giảm gần 38%, từ 955.500 tấn xuống còn 595.000 tấn. 

Theo thông báo từ Cục Phòng vệ thương mại, thời hạn để các bên trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 1/12/2021 (theo giờ Hà Nội). Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị tất cả các nhà sản xuất trong nước, các doanh nghiệp nhập khẩu và các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia trả lời Bản câu hỏi, hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra chống lẩn tránh. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cục Phòng vệ thương mại xem xét và đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. Trong trường hợp không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các bên liên quan hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cục Phòng vệ thương mại sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương.

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý thêm, đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời Bản câu hỏi điều tra, các nhà nhập khẩu đường mía Thái Lan cũng cần chủ động chuyển thông tin tới các đối tác xuất khẩu tại 5 nước nêu trên để trả lời Bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài.

Thy Thảo