Công ty Thuốc lá Sài Gòn: Thỏa ước tốt đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Trong Thỏa ước Lao động tập thể năm 2021, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã cam kết tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo tốt đời sống, việc làm, thu nhập, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Theo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020 và thỏa ước Lao động tập thể (LĐTT) 2020, Chủ tịch Công đoàn - ông Nguyễn Tất Thành cho biết, trong năm qua, Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, 100% CBCNV-LĐ được Công ty ký hợp đồng lao động, thu nhập bình quân của CBCNV trong Công ty Thuốc lá Sài Gòn là 27,18 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so cùng kỳ.

Đại diện Công đoàn và Lãnh đạo Công ty Ký Thỏa ước lao động
Đại diện Công đoàn và Lãnh đạo Công ty Thuốc lá Sài Gòn cùng ký Thỏa ước lao động 

Công ty luôn coi người lao động là yếu tố quyết định, do đó đặc biệt chú trọng thực hiện các công tác An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp… thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc Công ty, Công đoàn cùng với các cấp chính quyền, Quy chế dân chủ cơ sở đã được Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý và quyền “được biết, được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát” của NLĐ.”

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh Hội nghị 

Cụ thể, Công ty đã tổ chức cho NLĐ tham gia ý kiến như: Xây dựng phương án, nhiệm vụ, kế hoạch, các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động; các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động; việc sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng đều có sự trao đổi thống nhất với Công đoàn và theo đúng các qui định hiện hành.

Qua đó, người lao động đã phát huy được quyền làm chủ trực tiếp và có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng phát triển của Công ty góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định giữa phát triển sản xuất và đảm bảo cuộc sống; quyền lợi của người lao động - người sử dụng lao động…

Đại diện Công đoàn và lãnh đạo Công ty Trao quyết định
Quyền lợi người lao động luôn được Lãnh đạo và Công đoàn Công ty đặc biệt quan tâm

Bên cạnh đó, với mục tiêu “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả”, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, cơ giới hóa các khâu sản xuất thủ công, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao. Năm 2020, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã có 88 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, trong đó có 13 sáng kiến mang lại giá trị làm lợi 14,5 tỷ đồng. Phong trào thi đua năm 2020 toàn Công ty đã có 1.531 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 122 lượt Tổ đạt “Lao động tiên tiến”; Quyết định công nhận 30 đơn vị đạt “Tập thể Lao động xuất sắc” và khen thưởng 46 Tổ đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”; khen thưởng 111 CSTĐ cơ sở.

Thanh Tú