Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp góp ý dự thảo Nghị định về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn để các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý trao đổi, thảo luận về một số vấn đề được dự thảo trong Nghị định.

 

Dự thảo Nghị định
 Ông Lê Triệu Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện các sở, ban, ngành, các hiệp hội, các doanh nghiệp, tổ chức đã thảo luận về một số nhóm vấn đề: phạm vi điều chỉnh của dự thảo; giải thích từ ngữ đối với một số khái niệm như: người có ảnh hưởng, nền tảng số lớn; các nội dung liên quan kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật; trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian, nền tảng số lớn và trách nhiệm trong hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường xuyên; công khai thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng.

Sau khi lắng nghe ông Hồ Tùng Bách - Đại diện Uỷ ban cạnh tranh Quốc gia báo cáo tóm tắt một số nội dung dự thảo Nghị định, đại diện Hiệp hội Thực phẩm chức năng, Hiệp hội Bán hàng đa cấp, Amway đã có ý kiến về nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

 

Dự thảo Nghị định
Đại diện Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam góp ý nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

Đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử, Hiệp hội Ngân hàng, Grab, Shopee, Toyota góp ý về trách nhiệm của tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số, cụ thể là nền tảng số trung gian và nền tảng số lớn. Bên cạnh đó, đại diện Hiệp hội Ngân hàng, Ngân hàng An Bình cũng nêu các ý kiến liên quan đến nội dung kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam cũng có đề xuất về nội dung quy định trách nhiệm đối với sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật.

Hai khái niệm mới được đề cập trong dự thảo Nghị định là “người có ảnh hưởng”“nền tảng số lớn” cũng nhận được sự quan tâm lớn của đại diện các đơn vị.

Dự thảo Nghị định
Ông Đào Minh Hải - Đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh, người tiêu dùng là bên yếu thế trong giao dịch với doanh nghiệp

Cũng tại Hội thảo, ông Đào Minh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Pháp chế Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh, trong giao dịch, doanh nghiệp là bên chủ động trong việc cung cấp thông tin cũng như tiếp cận khách hàng. Trong khi đó, người tiêu dùng thường là bên yếu thế.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn từ các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngọc Châm