Đảng bộ Bộ Công Thương: Tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng

Ngày 20/1/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đóng góp vào thành tích chung của ngành Công Thương năm 2020

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tiến hành tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. 

Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều điều kiện thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ. 

Dù vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được thể hiện rõ thông qua sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò là hạt nhân chính trị.

Nhờ đó, ngành Công Thương đã tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong Kế hoạch năm  và có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước; đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020.

Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương
Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đã bứt phá trong công tác hội nhập khi phát huy tốt vai trò trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; thúc đẩy đàm phán, ký kết, phê chuẩn , thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do. 

Xuất khẩu vượt khó bất chấp đại dịch, duy trì tăng trưởng dương; xuất siêu đạt mức cao kỷ lục, duy trì mạch xuất siêu 5 năm liên tiếp của cán cân thương mại Việt Nam. 

Công tác phòng vệ thương mại đạt kết quả nổi bật, được triển khai toàn diện, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của Việt Nam trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới.

Công tác quản lý thị trường có nhiều đột phá sau khi tổ chức lại lực lượng QLTT theo hệ thống ngành dọc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thị trường, phát hiện triệt phá nhiều vụ vi phạm lớn.

Công nghiệp chế biến, chế tạo vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cả nước. 

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Bộ Công Thương

Công tác thăm dò và khai thác dầu khí đạt kết quả tích cực: Dòng khí thương mại đầu tiên đã “cập bờ” từ mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt; phát hiện dầu khí trữ lượng lớn tại mỏ Kèn Bầu. 

Thị trường trong nước được củng cố và giữ vững, là điểm tựa vững chắc cho các lĩnh vực sản xuất vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. 

Công tác xúc tiến thương mại được đổi mới mạnh mẽ, thực hiện mô hình XTTM mới kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp (hybrid), giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận từ xa các đối tác quốc tế trong bối cảnh đại dịch.

Thương mại điện tử chuyển mình, phát huy hiệu quả, tạo xung lực mới cho tăng trưởng.

Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử không ngừng được đổi mới, hành động quyết liệt, thực chất và đi vào chiều sâu. 

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Công Thương
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Theo đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Công Thương, những kết quả này của ngành Công Thương cho thấy sự chuyển mình linh hoạt, chủ động chiến thắng dịch bệnh và nhiều thách thức đặt ra trong bối cảnh trong nước, khu vực, thế giới.

Điều này có được là nhờ đóng góp rất lớn của Đảng ủy Bộ Công Thương trong phối hợp với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, triển khai chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Bí thư Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Đồng thời, tranh thủ cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi, cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với tình hình mới, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi nhanh các hoạt động kinh tế; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm doanh thu, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

“Vượt qua những khó khăn, thách thức trong bối cảnh Covid-19, Đảng uỷ Bộ Công Thương vững vàng, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, có nhiều cách làm mới, hiệu quả, từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của cả nước trong việc đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng đảng

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020, với phương hướng đã được xác định: “Tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020”, với 3 trọng tâm: (1) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; (2) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, Đại hội III của Đảng bộ Bộ, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; (3) đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Đại diện một số Đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận tại Hội nghị

Đại diện một số Đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận tại Hội nghị

Đại diện một số Đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận tại Hội nghị

Đại diện một số Đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận tại Hội nghị

Đại diện một số Đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận tại Hội nghị
Đại diện một số Đảng ủy trực thuộc trình bày tham luận tại Hội nghị

Đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2020, đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đặc biệt cho rằng Đảng bộ đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị.

Công tác ổn định tư tưởng chính trị đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, tự tin trong Đảng bộ giữa bối cảnh đặc biệt của năm 2020.

Đồng thời, công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị, kết nạp Đảng viên mới và công tác tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đánh giá tiêu chuẩn chính trị cũng là điểm sáng trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Bộ Công Thương năm vừa qua.

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã cụ thể hóa sự đánh giá cao của mình đối với Đảng bộ thông qua việc khen thưởng, ghi nhận một số thành tích của Đảng ủy Bộ Công Thương như là đơn vị đi đầu về hoàn thành kế hoạch trong Đảng ủy khối; công tác tổ chức các đại hội thuận lợi, hiệu quả; số lượng đơn thư khiếu nại về nhân sự rất ít; nhất thể hóa công tác đảng tốt.

Năm 2021, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc trong triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trọng tâm. 

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Bộ Công Thương.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Bộ Công Thương

Về phía mình, Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết trong năm 2021 sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác tổ chức đảng và đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định của Trung ương.

Hai là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy để tập trung lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Bộ Công Thương.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục, nghiêm túc, kịp thời triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định. 

Bốn là, tập trung tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề sinh hoạt năm 2021.

Năm là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. 

Sáu là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. 

Đảng ủy Bộ Công Thương vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Đảng ủy Bộ Công Thương vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Các tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

Các tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025
Các tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì có thành tích xuất sắc phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025
Các cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng
Các cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng
Thy Thảo