DAP 2 - Vinachem: Chăm lo đặc biệt đến đời sống người lao động

Ngày 30/6, Công ty CP DAP 2 – Vinachem đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022. Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

DAP 2

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động

Theo báo cáo của doanh nghiệp tại Hội nghị, trước những thuận lợi và khó khăn đan xen do tình hình dịch bệnh và những biến động trên thị trường, trong năm vừa qua, DAP 2 Vinachem đã song hành 2 giải pháp quan trọng là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chăm lo cho đời sống người lao động.

Cụ thể, Công ty đã duy trì phương thức sản xuất tối ưu để giảm chi phí (dừng xưởng nhiệt điện, sử dụng 100% điện lưới), định mức tiêu hao chính đều bằng và thấp hơn kế hoạch, chất lượng sản phẩm ổn định, không có phế phẩm. Bên cạnh đó, công tác an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp được trú trọng, trong năm không để xảy ra sự cố về môi trường và tai nạn lao động nặng.

Công ty đặc biệt quan tâm đến việc phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021, đã có 11 sáng kiến được công nhận. Công ty cũng đang triển khai các bước để sản xuất DAP có bổ sung hoạt chất, tăng độ tan nhằm đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác sản xuất kinh doanh, Công ty đã nắm bắt kịp thời cơ hội thuận lợi của thị trường, có chính sách giá bán phù hợp nên đã tăng được sản lượng tiêu thụ, giữ được khách hàng, góp phần bình ổn thị trường phân bón nội địa. Giảm và cắt chiết khấu sản lượng linh hoạt khi tiêu thụ thuận lợi, giá bán bình quân năm 2021 là 11,14 triệu đồng/tấn tăng 26% so với giá bán kế hoạch và tăng 45% so với giá bán năm 2020.

Với những nỗ lực như vậy, sản lượng sản xuất kinh doanh của DAP 2 năm 2021 đạt 219.888 tấn DAP, tương đương 94% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với năm 2020 (tăng 31.500 tấn DAP). Song song với đó, sản lượng tiêu thụ DAP đạt 226.857 tấn, tương đương 97% kế hoạch năm (bán xuất khẩu 36.252 tấn, bán trong nước 190.605 tấn) và tăng 16,5% so với năm 2020 (tăng 32.153 tấn). Lượng tiêu thụ H2SO4 đạt 3.521 tấn.

Kết quả sản xuất kinh doanh khả quan đã đưa doanh thu thuần của Công ty năm 2021 đạt 2.549,4 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch năm và bằng 170% so với thực hiện năm 2020. Tính cả năm, Công ty đã giảm lỗ so với kế hoạch 427 tỷ đồng và giảm 542 tỷ đồng so với lỗ năm 2020. Công ty cũng tiết giảm chi phí 21,1 tỷ đồng, bằng 200% kế hoạch (tiết kiệm định mức 10,38 tỷ đồng và tiết giảm chi phí lãi vay 10,723 tỷ đồng).

Xác định lao động là vốn quý của doanh nghiệp, công tác chăm lo cho đời sống người lao động của DAP 2 đã được đặc biệt quan tâm thông qua việc tập trung chủ động triển khai thực hiện tốt nhiều công tác. Cụ thể, công đoàn Công ty thường xuyên phối hợp cùng đoàn kiểm tra của chính quyền về việc chấp hành nội quy lao động của người lao động và kiểm tra định kỳ an toàn vệ sinh lao động, tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, phối hợp với chính quyền phát động, tổng kết thi đua.

Công đoàn Công ty cũng thực hiện các hoạt động đại diện, bảo vệ người lao động, hiệp thương, ký kết thỏa ước lao động đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng người lao động và phù hợp với điều kiện Công ty.

Hoạt động chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động như: Hỗ trợ giải khát trong đợt nắng nóng với số tiền 11.200.000 đồng; Xây dựng 02 nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động với giá trị 94.210.000 đồng; tặng quà ngày 8/3 và 20/10 cho người lao động nữ với số tiền 154.200.000 đồng; Tặng quà đoàn viên Công đoàn là con Liệt sỹ, Thương binh, Bệnh binh nhân ngày 27/7, các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Công đoàn cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền tới người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tổ chức các hoạt động thể thao và hỗ trợ người lao động trong giai đoạn giãn cách phòng chống dịch.

Mức thu nhập của người lao động trong năm vừa qua được quan tâm cải thiện. Thu nhập bình quân thực lĩnh năm 2021 là 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,2% so với thu nhập bình quân thực lĩnh năm 2020. Công ty đã không nợ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, trong năm đã điều chỉnh tăng tiền lương cán bộ quản lý khối nghiệp vụ 15%, khối sản xuất 21%, Ban điều hành tăng 17% và đã trình HĐQT xem xét tăng tiền lương năm 2022 cho Người lao động được áp dụng từ 01/01/2022.

Phát huy những kết quả khả quan của năm 2021, năm 2022, DAP 2 – Vinachem đặt mục tiêu sản lượng sản xuất DAP đạt 240.000 tấn; Sản lượng tiêu thụ DAP: 240.000 tấn; Giá trị sản xuất công nghiệp: 2.688 tỷ đồng; Doanh thu thuần: 2.688 tỷ đồng; Lương bình quân tháng người lao động: 8,87 triệu.

Riêng về đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành quyết toán dự án đầu tư Nhà máy DAP số 2. Hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt năm 2022.

ONG TIEN
Ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc Công ty tiếp nhận và giải đáp các kiến nghị của Người lao động tại Hội nghị

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của người lao động liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, chế độ chính sách và đời sống người lao động đã được đưa ra. Ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc Công ty đã lắng nghe, tiếp thu và giải đáp các kiến nghị.

ong tien
Ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc Công ty và ông Trịnh Đức Long (phải), Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Thỏa ước lao động tập thể

Đoàn kết sẽ vượt mọi khó khăn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh của DAP 2 trong năm 2021 và khẳng định, những thành quả này sẽ mang đến bài học kinh nghiệm quý giá cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

“Năm 2021 thu nhập tăng và Công ty đã có tháng lương thứ 13 sau một thời gian dài gián đoán. Đây là kết quả được Tập đoàn đánh giá rất cao” – ông Hiệp ghi nhận. Đồng thời ghi nhận thêm, năm 2021, Công ty đã làm chủ được công nghệ, chủ động được hoạt động sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm.

ong hiep
Ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh của DAP 2 trong năm 2021

Trong năm 2022, ông Hiệp cho rằng, để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, DAP 2 cần tiếp tục tăng cường tiết giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, riêng việc cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo cơ sở hạ tầng cho người lao động yên tâm sản xuất là việc cần được quan tâm, lưu ý và dành nguồn vốn đầu tư thích đáng.

Bên cạnh đó, công tác bán hàng cần được chú trọng bằng cách tăng cường đàm phán với các nhà phân phối để tăng cường đưa sản phẩm ra thị trường một cách bền vững. Đồng thời, xây dựng thương hiệu đến tận bà con nông dân để sản phẩm bám rễ trong tâm trí người tiêu dùng. Phấn đấu tăng thị phần trên thị trường. Đây chính là yếu tố quan trọng để tăng thu nhập, cải thiện điều kiện cho người lao động.

Ngoài ra, DAP 2 cần tiếp tục đầu tư cho công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào để gia tăng chất lượng sản phẩm đầu ra, hạn chế phế phẩm.

Đáng chú ý, cần đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, ưu tiên đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, không để trống các vị trí quan trọng.

“Trong năm 2022, DAP 2 cần đầu tư cho bãi thải số 2 để xử lý hệ thống chất thải của doanh nghiệp. Đây là việc không thể dừng, bắt buộc phải làm, là việc doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý” – ông Hiệp giao nhiệm vụ.

Ngoài ra, ông Phùng Quang Hiệp cũng lưu ý Công ty hạn chế tối đa các sự cố khiến dừng máy. Và cần tiếp tục nâng cao khối đại đoàn kết toàn Công ty.

“Càng lúc khó khăn, người lao động càng cần đoàn kết và đồng lòng. Chỉ cần đồng lòng, mọi khó khăn sẽ vượt qua. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cam kết sẽ đồng hành và chia sẻ mọi khó khăn với doanh nghiệp” – ông Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh.

Kết thúc Hội nghị, Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao.

 

Trần Bản