Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS): Trúng thầu kho nổi FSO, dồn lực cho dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã cổ phiếu PVS) đã cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý về các mảng kinh doanh.

Ngày 17/06, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã cổ phiếu PVS - sàn HNX) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với loạt thông tin đáng chú ý.

Đã hoàn thành 46% mục tiêu lãi ròng cả năm

Toàn cảnh Đại hội Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cho biết, trong năm nay, Tổng Công ty sẽ tập trung nguồn lực cho phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới để phát huy thế mạnh chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ trong chuỗi liên kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Bên cạnh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước, Tổng Công ty cũng sẽ tích cực tham gia đấu thầu, thiết lập mối quan hệ hợp tác liên danh, liên kết. Công tác đầu tư được quản lý chặt chẽ, đầu tư có trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi, cũng như đẩy mạnh triển khai quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đón đầu dịch vụ mới.

Đặc biệt, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, thủy triều,...) khu vực ngoài khơi và tham gia thi công, thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm hiện có; nghiên cứu hợp tác với các nhà đầu tư tiềm năng xây dựng chuỗi cung ứng (supply chain) cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và khu vực, Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí nói.

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
Ông Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí phát biểu tại Đại hội.

Dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã đề xuất và được thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 660 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 29% và 38% so với mức thực hiện năm 2023.

Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí thường đặt mục tiêu thấp và kết quả thực tế vượt xa kế hoạch, Điển hình, năm 2023 được đánh giá có nhiều khó khăn, nhưng Tổng Công ty vẫn ghi nhận mức lãi ròng cao nhất 5 năm, đạt gần 1.100 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2024, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã ghi nhận mức lãi ròng gần 301 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trúng thầu kho nổi FSO, dự kiến tăng vốn 16.000 - 17.000 tỷ đồng đến năm 2030

Tại Đại hội, ban lãnh đạo Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cho biết, Tổng Công ty xây dựng chiến lược phát triển thời gian tới theo 2 trụ cột chính là là trở thành nhà cung cấp dịch vụ quốc tế về điện gió ngoài khơi và dịch vụ dầu khí truyền thống.

Dựa trên chiến lược này cùng với các dự án lớn đã và đang tham gia triển khai, nhu cầu vốn của Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cũng tăng lên, đặc biệt là trong giai đoạn 2024 - 2030.

Ông Lê Mạnh Cường cho biết: “Gần đây, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã được Murphy Oil trao thầu kho nổi FSO với giá trị đầu tư hàng trăm triệu USD, cũng như các dự án FSO trong thời gian tới, tức là cần tập trung nguồn vốn để đầu tư. Nhu cầu vốn trong thời gian tới được xây dựng từ năm nay tới 2030 có nhiều kịch bản khác nhau, được tính toán cẩn trọng, vì đây là sự chuẩn bị mang tính trung và dài hạn, cần sự chuẩn bị để chọn phương án phù hợp đáp ứng yêu cầu các bên liên quan”.

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
Ban lãnh đạo Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí trả lời các câu hỏi của cổ đông tại Đại hội.

Cũng theo Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, các mảng đầu tư dự án sẽ cần đến nguồn vốn rất lớn. Với các hạng mục đầu tư năng lực sản xuất kinh doanh (vai trò contractor) để gia tăng công suất và năng suất, số tiền dự kiến lên tới 10.000 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu vốn chủ sở hữu sẽ được xem xét để xác định nguồn vốn cụ thể, hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính.

Còn mảng đầu tư dự án như phát triển điện gió xuất khẩu sang Singapore… có thể cần vốn lớn hơn thế, các kịch bản đều hướng tới con số trên 60.000 tỷ đồng.

Một kịch bản Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đang xây dựng (chưa được phê duyệt) là cần tăng vốn lên 16.000 - 17.000 tỷ đồng đến năm 2030. Bên cạnh kịch bản này, chúng tôi cũng phải xây dựng một số kịch bản khác để trình các cấp có thẩm quyền và các bên liên quan, ông Lê Mạnh Cường nói.

Xem thêm: "Maybank Investment: Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) có thể trúng thầu 2 hợp đồng FSO" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Kỳ vọng động lực mới từ dự án xuất khẩu điện gió với Singapore

Chia sẻ thông tin về tiến độ triển khai dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore, Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cho biết, dự kiến cuối năm 2024 đến đầu năm sau, Tổng Công ty sẽ triển khai khảo sát thực địa và quá trình này sẽ mất tối thiểu 1 năm. Dựa trên số liệu khảo sát thực tế, Tổng Công ty sẽ xây dựng các phương án kỹ thuật, kinh tế để có quyết định đầu tư cuối cùng.

“Dự án này nhận được sự quan tâm đặc biệt và những cơ chế đặc biệt. Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị, sự vào cuộc cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền của các 2 quốc gia thì dự án sẽ có tương lai khá tươi sáng. Nếu khả thi, dự án sẽ giúp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí không chỉ triển khai tham gia mà còn định hình được chuỗi cung ứng phục vụ các dự án đang thực hiện trên thế giới”, ông Lê Mạnh Cường nói.

Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cũng cho biết hiện Tổng Công ty chưa có chủ trương tham gia vào các dự án điện gió ngoài khới trong nước do đang tập trung nguồn lực cho dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore. Lãnh đạo Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng điện gió lớn và khung chính sách đang ngày càng rõ ràng hơn, đem lại các cơ hội đầu tư lớn.

Đẩy mạnh đầu tư các căn cứ cảng, dịch vụ tàu chuyên dụng “cháy hàng”

Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông tham dự trực tuyến đặt câu hỏi đến ban lãnh đạo Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

Tại Đại hội, ông Lê Mạnh Cường tiết lộ bên cạnh các cơ hội cho mảng xây lắp cơ khí, mảng dịch vụ căn cứ cảng và tàu chuyên dụng của Tổng Công ty cũng có tiềm năng tăng trưởng lớn trong thời gian tới.

“Trên xu thế dầu khí và cảng đang phát triển, cụ thể là Lô B, Lạc Đà Vàng…, cơ hội cho dịch vụ tàu và cảng hết sức khả quan. Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí nhận thức rõ và có lộ trình quyết tâm đầu tư phương tiện tàu, mở rộng căn cứ cảng. Đây tiếp tục là lĩnh vực quan trọng, Tổng Công ty muốn đẩy mạnh hơn nữa để tăng năng lực phụ trợ cho phát triển hoạt động năng lượng điện gió ngoài khơi. Việc đầu tư là bắt buộc và chúng tôi đang đầu tư mạnh cho lĩnh vực này. Trong năm 2023 cũng đã có những khoản đầu tư rất lớn đem lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty”, ông Lê Mạnh Cường nói.

Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cho biết Tổng Công ty đang triển khai một loạt hoạt động nhằm nâng cấp các căn cứ cảng hiện hữu.

Lĩnh vực tàu cũng tăng trưởng mạnh, các phương tiện tàu đầu tư của Tổng Công ty  ngay lập tức đưa vào hợp đồng dài hạn ngay, cả trong khu vực và khu vực Trung Đông. Có những con tàu vừa đầu tư xong, chưa kịp đưa về Việt Nam để làm các thủ tục đăng ký mà phải thực hiện một số thủ tục ở nước ngoài và đưa đi làm việc luôn, ông Lê Mạnh Cường chia sẻ.

Xem thêm: "Backlog từ mỏ Lạc Đà Vàng cho Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) có thể đạt hơn 280 triệu USD" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn đang được triển khai quyết liệt

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tiến độ chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, ông Lê Mạnh Cường chia sẻ, tính đến cuối tháng 3/2024, Dự án Lô B đã có một loạt thỏa thuận ký kết như hợp đồng mua bán khí, vận chuyển khí, đấu nối vận hành dịch hành, bán khí giữa Petrovietnam và các nhà máy điện… Các công tác cần thiết cho việc triển khai dự án đã được các bên tham gia triển khai và đã có nhiều hợp đồng đã ký kết.

“Điều này cho thấy dự án được triển khai quyết liệt. Còn Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đang triển khai theo đúng thỏa thuận, đúng tiến độ các hợp đồng gói EPCI số 1, 2 và gói số 3 về đường ống cũng đã ký hợp đồng chính thức. Các việc triển khai đang đúng lộ trình và chưa có rủi ro gì ảnh hưởng đến việc triển khai dự án này”, Tổng Giám đốc Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí nói.

Kết thúc Đại hội, toàn bộ các tờ trình của HĐQT Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã được cổ đông thông qua với sự đồng thuận cao.

Duy Quang